Strona Urzędu
KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA
Wg kom. organizacyjnych
Wg stanów załatwiania
Znajdź wg nadawcy
lub opisu sprawy:
  Szukaj
Sprawy wg Rzeczowego Wykazu Akt (RWA)
Statystyka spraw w urzędzie
Terminowość załatwiania spraw
Logowanie
do systemu
   


Pilawa
08-440 Pilawa Al. Wyzwolenia 158
Kontakt telefoniczny: nr. kier. (025) 685 61 10; tel/fax: (025) 685 60 83
Adres poczty elektronicznej: urzad@pilawa.com.pl
Serwis internetowy: http://www.pilawa.com.pl
STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW
KOLEJNOŚCI ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA
DZIENNIK KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ
Korespondencja za okres:  Od  Do 
Adresat - komórka organizacyjna:   
Wybierz typ koresp.:    Forma prawna załatwienia:   
Wybierz stan spraw:    Sposób załatwienia:   


Nie znaleziono rekordow