Strona Urzędu
KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA
Wg kom. organizacyjnych
Wg stanów załatwiania
Znajdź wg nadawcy
lub opisu sprawy:
  Szukaj
Sprawy wg Rzeczowego Wykazu Akt (RWA)
Statystyka spraw w urzędzie
Terminowość załatwiania spraw
Logowanie
do systemu
   


Kosów Lacki
Kolejowa 2
Kontakt telefoniczny: nr. kier. 25; tel/fax: (25) 7879038
Adres poczty elektronicznej: samorzad@kosowlacki.pl
Serwis internetowy: www.kosowlacki.pl
STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW
KOLEJNOŚCI ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA
DZIENNIK KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ
Korespondencja za okres:  Od  Do 
Adresat - komórka organizacyjna:   
Wybierz typ koresp.:    Forma prawna załatwienia:   
Wybierz stan spraw:    Sposób załatwienia:   


Nie znaleziono rekordow