Strona Urzędu
KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA
Wg kom. organizacyjnych
Wg stanów załatwiania
Znajdź wg nadawcy
lub opisu sprawy:
  Szukaj
Sprawy wg Rzeczowego Wykazu Akt (RWA)
Statystyka spraw w urzędzie
Terminowość załatwiania spraw
Logowanie
do systemu
   


Garwolin

Kontakt telefoniczny: nr. kier. ; tel/fax:
Adres poczty elektronicznej:
Serwis internetowy:
STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW
KOLEJNOŚCI ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA
DZIENNIK KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ
Korespondencja za okres:  Od  Do 
Adresat - komórka organizacyjna:   
Wybierz typ koresp.:    Forma prawna załatwienia:   
Wybierz stan spraw:    Sposób załatwienia:   


Nie znaleziono rekordow